22.3.2019 : 9:48 : +0100

İnsan konuşan, dolaşan, düşünen, sevinen, gülen, üzülen, öfkelenen bir Tanrı’dır.

İnancımız korkakların değil, serden geçtilerin inancıdır.

“Koyun beni Hak aşkına yanayım
Dönen dönsün ben dönmezem Pirim’den!” 

Pir Sultan

Alevilik kör inanç degil, gör inançtır.

İnancımız korkakların değil, serden geçtilerin inancıdır.

Tarihte misalleri vardır. Hallac-ı Mansur’u “Ene-l Hak” dediği için 26 Mart 922 (miladi) yılında Bağdat’ın Horasan kapısı mevkiinde en ağır işkencelerle öldürdüler.

Hallac-ı diyordu ki; “Hak kullarını nurdan yaratmıştır.”
Hakkında fetva veren Seyhül Islam Ibn Teyiye; “Allah Muhammed’e indirdikleri hak ise, Hallac’ın söyledikleri batıldır. Bozduğu yaptığından fazladır. Öldürülsün!” emrini verdi.
Seyit Nesimi miladi 1404 yılında yani, Hallac’tan beşyüz yıl sonra diyordu ki;
“Külli yer’ü gök Hak oldi mutlak,
Söyler def’u çeng’u ney Ene’l Hakk!”
Yer gök baştan başa, bütünüyle Hak oldu; Bundan dolayıdır ki def, saz, ve ney bir ağızdan “ Ene-l Hak!” (Hak benim) der. Bu söylem ve yorumlarından dolayı derisi yüzülerek idam edildi.
On ikinci yüzyılın sonu ve onüçüncü yüzyılın başında yaşayan Taptuk Emre’nin Piri Berak Baba, Geylan Hükümdarı tarafından müritleriyle birlikte öldürüldü.

Berak Baba ne diyordu;
“Kim o güzelin yüzünü gördüyse, gerçekte O’nu gördü,
Mutlak güzellik zuhur etti, fakat insan şekliyle yüzünü örttü!”

Şeyh Bedreddin ne diyordu; “Doğa ve tanrı bir aynı şeydir!” Bu sözleri, hakkında ölüm fermanı veren İranlı Molla Mevlana Haydar’ın işini kolaylaştırdı.
Pir Sultan
“Koyun beni Hakk aşkına yanayım
Dönen dönsün ben dönmezem Pirim’den!”

 

09.01.10 16:15

AHLAK ve İKRAR

Kızılbaş Alevi inancında ahlak anlayışının en büyük koruyucusu Hızır’a olan inançtır. Hızır’a olan...

09.01.10 14:50

Boz Atlı Hızır

Mitoloji dünyasının ilahlık’la tanınmış kahramanlarından

Mısır’ın ‘’Osiris’’ini

Sümerlerin...

08.01.10 15:00

İmadeddin Seyyid Nesimi

Dünya ahiretin tarlasıdır, ektigin gibi biçersin;

Alevi Kızılbaş inancının ilk Ulu ozanı...

07.01.10 15:03

KARACA OĞLAN

Bana kara diyen dilber

Gözlerin kara degilmi

Yüzünü sevdiren dilber

Kaşların kara degilmi

 

06.01.10 15:03

Alevi Edebiyatı Halk Edebiyatıdır

Alevi Edebiyatı Halk Edebiyatıdır

Bin yıl şeriat yanlılarının oluşturdukları iktidarların hakim...